Hedefini Yüksek Tut

HEDEFiNi YUKSEK TUT

Sayın Veliler ve Sevgili Öğrenciler, Eğitim sistemimizde büyük bir değişim yaşanıyor. Sistemin en önemli aktörü dershaneler okula dönüşüyor. Böylece iyi bir eğitim almak, iyi bir üniversite kazanmak isteyen öğrenci okul ve dershane arasında zaman kaybetmeyecek. Okul puanı katkısı da kalktığı için daha yüksek başannın tek adresi dershaneden dönüşen okullar olacaktır.

AMİRAL GEMİSİ DEMİR ALDI

Yeni süreçte dershaneden dönüşen okullardan veli ve öğrencinin beklentisi büyüktür. Bu beklentiyi ancak Türkiye çapında deneyim sahibi, sistemli, güçlü “marka” kuruluşlar karşılayabilir. 25 yıllık dershane-yayın-okul birikimiyle eğitim sektörünün “Amiral Gemisi”, Sınav Liseleri ile bu dönüşüme öncülük ediyor.

HER YERDE “SINAV KALİTESİ”

Özel okullar arasında YGS-LYS Türkiye birinciliği dahil Sınav Kolejini yıllardır zirvede tutan hem dershane hem okul birikimi Sınav Liseleri ile artık yurt geneline taşınıyor. Bütün okullarımızda TAM GÜN olarak aynı hafta eğitime başlanıyor”, aynı program izleniyor, aynı konular işleniyor, aynı sorular çözülüyor, aynı ödevler yapılıyor ve aynı sınavlar uygulanıyor. Her yerde “SınavKalitesi”ve “YüksekHedef” gözetiliyor.

%30 İLE SINIRLI KONTENJAN

Dershaneden dönüşen Sınav Liseleri gibi güçlü okullara gözde Anadolu ve Fen Liselerinin öğrencileri başta olmak üzere yoğun bir talep var. Bu nedenle MEB, Devlet okullarından geçişi kısıtlamak için okullarımızın sınıf düzeyinde kontenjanını %30 ile sınırlamıştır. Velilerimize kayıt için erken davranmalarını öneriyoruz. Unutmayın! Sınav Liseleri büyük düşünüp hedefini yüksek tutanlar için akademik eğitimden İngilizceye, sınavlara hazırlıktan sosyal aktiviteye “dolu dolu bir özel okul”dur.

“Sınav” Okulu

Eğitimde Yeni Konsept

”SINAV OKULU”

 • Sınav Dergisi Dershanelerinin birikimi ile okul içinde sınavlara hazırlık uygulamasını ilk defa tam anlamıyla Sınav Koleji başlattı. Hiçbir öğrencisi dershaneye gitmediği gibi YGS ve LYS’de okullar arasında Türkiye birincisi.
 • Üstelik bu konsept yıllardır başarıyla uygulanıyor.
 • Sınav Liseleri, Sınav Kolejinde başarısı kanıtlanmış, bu uygulamadan hareketle hem okul derslerine hem de üniversiteye en iyi şekilde hazırlamak için TAM GÜN eğitim veriyor.
 • Sınav Liselerinde ders ve sınavlara tüm öğrenciler; ek çalışma etüt, ödev tamamlama ve soru çözümüne ise belirlenen öğrenci ya da sınıflar mutlaka katılır. Etüt ve ek çalışmalar öğrenci ya da sınıfın ihtiyacına göre belirlenir.
 • Mevzuatın öngördüğü gün ve saatler dışındaki çalışmalar ”Yetiştirme Kursu/Etkinlikler” kapsamında yapılır.
Rehberlik ve Danışmanlık

Başarı ve Kariyer için;

REHBERLiK VE DANIŞMANLIK

 • Sınav Liselerinde rehberlik ve danışman öğretmenlik sistemi eğitim anlayışımızın merkezindedir. Her öğrencinin mutlaka bir rehber, eş güdüm halinde çalışan bir danışman/montör öğretmeni vardır.
 • Sınav Liselerinde başarı takibi, devam-devamsızlık, akademik gelişim, kariyer planlama ve yönlendirmelerle birlikte THE Okul, Takip, Hakkaniyet, Empatili prensiplerini de içeren Değerler Eğitimi rehber ve danışman öğretmenler koordinasyonunda yürütülür.
 • Sınav Liseleri haftalık ders programında 1 saat “rehberlik ve danışmanlık saati” olarak ayrılmıştır. Bu saatte eğitsel ve kişisel rehberliğin yanı sıra, “Çalışma Değerlendirme Ölçeği”, “Başarısızlık Nedenleri Testi”, “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği”, “Problem Tarama Envanteri”, “Sınav Kaygısı Ölçeği”, “Mesleki Eğilim Belirleme Testi” gibi çalışmalar yapılır.
 • Sınav Liselerinde ayrıca “Verimli Çalışma Kılavuzu”, “Sınav Sistemleri Kılavuzu”, “Aile Kılavuzu”, “Taban Puanlar Kılavuzu” gibi rehberlik kitapçık ve dokümanları öğrencilere verilir ve ilgili sunumlar yapılır.
Ders+Etüt+Sınav

dersetutsinav

Modüler Konu Anlatımlı Setler

Sistemli Ders işlemek İçin;

MODULER KONU ANLATIMLI SETLER

 • Sınav Liselerinde dersler Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarıyla birlikte yıllık plana göre hazırlanmış,”Sınav Dergisi” birikiminin okula uyarlanmış formatı olan aylık “Modüler Konu Anlatımlı Setler”den işlenir.
 • 9 kitaptan oluşan “Modüler Konu Anlatımlı Setler” 9, 10. sınıflar ile 11, 12. MF ve TMS sınıfları için ayrı ayrı hazırlanmıştır.
 • “Modüler Konu Anlatımlı Setler” açık konu anlatımıyla birlikte örnek soru, çözüm ve testlerin bulunduğu, aylık periyotlarla yayınlanan, kullanımı kolay kitaplardır
Modüler Soru Bankaları

Daha Çok Pratik Yapmak için;

MODÜLER SORU BANKALARI

 • Sınav Liselerinde, soru çözerek konuları pekiştirmek ve pratik yapmak için “Sınav Dergisi” birikiminin okula uyarlanmış formatı olan aylık “Modüler Soru Bankası Setleri” kullanılır.
 • 9 kitaptan oluşan “Modüler Soru Bankası Setleri” 9, 10. sınıflar ile 11, 12. MF ve TMS sınıfları için ayrı ayrı hazırlanmıştır.
 • “Modüler Soru Bankaları” başka bir kaynağa ihtiyaç kalmayacak şekilde farklı düzeyse türlerde özgün soruların bulunduğu aylık periyotlarla yayınlan,kullanımı kolay, pratik kitaplardır.
 • Sınav Liselerinde “Günlük Ödevlerce Bireysel Çalışmalar” öncelikle “Modüler Soru Bankaları”ndan verilir.
Ödevler ve Bireysel Çalışmalar
 • Sınav liselerinde yoğun programı yetiştirmek ve öğrencileri en iyi şekilde hazırlayabilmek için okuldaki ders ve etütlerin yanında bireysel çalışmalara/ödevlere önem verilir.
 • Öğrencilerin bireysel çalışmalarını planlamak amacıyla haftalık ders programından hareketle her dersin ödev günü ve miktarı ”ödev çizelgesi”nde mevcut belirlenir.
 • Haftalık ders programında ilgili dersin ilk saati mutlaka ödev kontrolü için ayrılır ödevlerini yapmayan öğrencilerin ödevlerini(miktarı artırılarak) ek çalışma saatinde tamamlanır.
 • Sınav Liselerinde ödevler 3 kategoride planlanmıştır.
Yazılı Sınavlar ve Denemeler

Türkiye Geneli Hazırlanan;

“YAZILI” SINAVLAR VE DENEME SINAVLARI

 • Sınav Liselerinde “telafi sınavları” hariç, tüm “yazılı sınavlar” ve “deneme sınavları” Sınav Genel Merkezince hazırlanır ve Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanır. “Yazılı sınavlar” öğretmenler tarafından deneme sınavları ise Türkiye geneli olarak değerlendirilir.
 • Sınav Liselerinde cumartesi gününün ilk 3 saati sınav uygulamaları, 4 ve 5. saati ise uygulanan sınavların analizi ve soru çözümleri için ayrılmıştır.

 

“YAZILI” SINAVLAR

Her dersten en az birer adet olmak üzere;

 • 1.ve 3. dönem içinde “Klasik Sınavlar”
 • 2.ve 4. dönem içinde “Test Usulü Sınavlar”
 • 2. ve 4. dönem sonunda ‘Telafi Sınavları”

 

DENEME SINAVLARI 

Sene başında 10, 11, 12. sınıfa “Grup Belirleme Sınavı”

 • Her branş için aylık “Ders Denemeleri”” (ders x 8 adet), dönem sonlarında “Dönem Bitirme Sınavı”(4 adet)
 • Ayrıca 9 ve 10. sınıfa 5 adet, 11. sınıfa 4 adet LYS, 3 adet YGS, 12. sınıfa 16 adet YGS, 14 adet LYS “Deneme Sınavı” yapılır.
Kolej Yaklaşımıyla İngilizce

Özel Okul Olmanın Gereği;

KOLEJ YAKLAŞIMIYLA İNGİLİZCE

 • Sınav Liselerinde İngilizce programı, dershaneden dönüşen okullardan beklenilenin üzerindedir. Özel okul olmanın bilinciyle Sınav Liseleri İngilizce ögretim sistemini Sınav Kolejinin NEWYORK ÜNİVERSİTESİ ve OXFORD ile geliştirdiği yabancı dil programı üzerine kurmuştur.
 • Sınav Kolejinde Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici ve Dr. Sam Said danışmanlığı ve koordinasyonu ile uygulanan İngilizce programı Sınav Liselerinde de aynı titizlikle yürütülür.
 • Sınav Liselerinde özellikle 9, 10 ve 11. sınıflarda haftalık zorunlu İngilizce derslerinin yanında, uzaktan eğitimle de desteklenen kolej anlayışıyla yabancı dil eğitimi Avrupa Dil Pasaportu kriterlerine göre verilir.
 • Sınav Liselerinde ayrıca öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve onlara pratik kazandırmak için İngiltere, Kanada ve ABD gibi ülkelere eğitim amaçlı gezi ve organizasyonlar düzenlenir.
Eğitimde 3 Adım

SINAVDİJİTAL, SINAVNET

ve SINAV T-DES ile

EĞİTİMDE 3 ADIM ÖNDE

 • Sınav Liselerinde çağın gerektirdiği teknolojik yenilikler ders içeriklerinden, öğrenci takibine kadar eğitim süreçlerinin her safhasında kullanılır. Özellikle dersler akıllı tahta ve projeksiyon cihazlarında daha verimli bir şekilde işlenir.
 • Sınav Liselerinde bu anlayışla kullanılan SINAVDİJİTAL, SINAVNET ve SINAV T-DES olmak üzere 3 önemli teknolojik uygulama vardır.
Gezi ve Sosyal Aktiviteler
 • Sınav Liselerinde, akademik ağırlıklı programın yanında öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları da dikkate alınarak okul yönetimi ve rehberliğinin öncülüğünde çeşitli kulüp çalışmaları, aktiviteler ve organizasyonlar yapılır.
 • Sınav Liselerinde belirli aralıklarla öğrenciler arası akıl oyunlarından, satranca, futboldan, basketbola, halk oyunlarından yüzmeye kadar çeşitli dallarda yarışmalar, turnuvalar düzenlenip bölgesel ve çevresel imkanlar dikkate alınarak sanat, spor ve kültür içerikli sosyal aktiviteler organize edilir. Tiyatro, opera, sinema, sergi, konser ve spor müsabakaları izleme gibi kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirilir.
 • Sınav Liselerinde velilerin onayı ve okul yönetiminin belirlediği çerçevede yurt içi – yurt dışı geziler düzenlenir. Gidilen bölgelerde üniversite kampüsleri ile kültürel ve tarihi yerler mutlaka ziyaret edilir.
 • Sınav Liselerinde ayrıca THE OKUL değerleri başta olmak üzere, değerler eğitimi çerçevesinde öğrencilerimize sosyal değerleri kazandırmak amacıyla “Sosyal Sorumluluk Projeleri” yapılır.