Sınav Eğitim Kurumları, kurulduğu yıldan itibaren üç tane ana kavramı prensip edinmiştir.

Bunlar;

Takip/Sorumluluk
Hakkaniyet/Dürüstlük
Empati/Duygudaşlıktır.

SINAV EĞİTİM KURUMLARI‘nın birinci ilkesi, her öğrencisini büyük bir sorumluluk ve titizlikle takip etmektir. Bunun içindir ki tüm öğrencilerin akademik başarısıyla, bireysel ve sosyal gelişimiyle yakından ilgilenilir. Başarısıyla ve bireysel sosyal gelişimleriyle de yakından ilgilenirlir. Gelişmelerden veliler de düzenli olarak haberdar edilir. Öğrenci hakkında hiçbir şekilde “Temeli zayıf ya da dinlemiyor, anlamıyor.” gibi bahaneler üretilerek sorumluluktan kaçılmaz.

SINAV EĞİTİM KURUMLARI‘nda öğrenciler, veliler, öğretmen ve diğer çalışanlarla kurulan ilişkide daima hakkaniyet / dürüstlük ön plandadır. Bütün çalışanların ücret ve diğer özlük hakları hassasiyetle korunur. Öğretmenler öğrencilerle “Hepsi özeldir.” prensibi gereği ayrıştırmadan, yarıştırmadan bire bir ilgilenir. Verilen eğitim-öğretim kalitesiyle maksimum memnuniyet sağlanır.

SINAV EĞİTİM KURUMLARI‘nın fiziki koşulları ve eğitim sistemi, öğrencilerin mutlu ve keyifli bir eğitim alacağı şekilde planlanmıştır. Öğrencilerin özellikle strese girmeden severek, isteyerek, okula-dershaneye gelmesiyle akademik başarısı artırılmaya çalışılırken ruhsal ve kişisel durumları da dikkate alınır. Çünkü bugünün mutlu ve başarılı çocukları, yarının üretken ve saygın bireyleri olacaktır.

SINAV EĞİTİM KURUMLARI‘nda “ Takip / Sorumluluk, Hakkaniyet /Dürüstlük, Empati / Duygudaşlık”şeklinde sıralanan üç temel değer, kısaca THE OKUL olarak adlandırılır. Öğrencilere öncelikle bu değerler benimsetilir. Okul-Dershane kültürü bu değerler üzerinde yükselir ve SINAV EĞİTİM KURUMLARI da aynı doğrultuda yönetilir.